Elektriker fra Alt+/Alt Installasjon

Våre smartløsninger leveres av Alt+

Vi har kunnskapen som gjør det lettere å bli grønn. Sammen finner vi løsninger som gjør det enklere å spare penger og skape en grønn og klimavennlig hverdag.

Gjør det enkelt å lade elbilen

Lading av elbilen skal gå kjapt, og det skal være enkelt og trygt. ALT+ hjelper deg med installasjon av elbilladere både som privatperson og på arbeidsplassen, slik at din bedrift har den beste mulige lademuligheten. Vi utfører også installasjon av elbilladere for borettslag.

Styringssystemer

Alle bygg kan bli smarte! Se hvordan du kan redusere strømutgiftene og øke komforten med smarte løsninger. Få en enklere og grønnere hverdag på arbeidsplassen, og forutsigbare utgifter hver eneste dag.

Solceller tilpasset ditt bygg

Stadig bedre teknologi gjør det rimeligere og mer effektivt med egne solcelleanlegg. Vi i Alt+ leverer solcelleanlegg til både privatboliger, næringsbygg og større offentlige bygg. Uansett størrelse og behov tilpasser vi solcelleløsningen til bygget, så du får optimalt sparingspotensiale med tanke på strømutgifter.

Solceller eller elbil til boligen?

Det er ikke enkelt å beregne hva man egentlig trenger når det kommer til elbilladere og solceller. Her kan vi i ALT+ hjelpe deg. Vi har lang kompetanse på feltet, og har dermed satt opp et skjema som gjør det enkelt for oss å se hva du har behov for. 

Ved å gå gjennom stegene i skjemaene får vi tilsendt en henvendelse, og tar kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Alt+ ikon med slagord

Våre smartløsninger leveres av Alt+

ALT+ er vår avdeling for grønne og smartere løsninger. Vi har lang erfaring med el-løsninger som gjør ditt bygg grønnere, blant annet innenfor elbillading, solceller og byggautomasjon.