- Profesjonelle rådgivere for sameiet

– Vi er utrolig fornøyde med hele prosjektet, fra tilbud til ferdig infrastruktur for elbillading i garasjen. ALT+ har vært gode og profesjonelle rådgivere, og ikke minst har de levert godt håndverk.

Slik oppsummerer Tim Pettersen sameiets erfaringer med ALT+. I 2019 gikk de i gang med å finne en leverandør av elbilladere til garasjens 140 parkeringsplasser i Nedre Skøyen vei 12 i Oslo. Valget falt på ALT+.

– Elbillading er ikke bare et produkt de tilbyr, det er en satsning og et fokus for dem. Totalopplevelsen av ALT+ sikret dem oppdraget, understreker Pettersen.

God rådgivning på elbillading til sameiet

– ALT+ har hele veien lyttet godt til våre bekymringer, behov og ønsker, og de har vært veldig flinke til å forklare hvorfor de gjør som de gjør, legger Pettersen til.

I 2015 ble det klargjort for elbillading i garasjen, men det skulle vise seg å bli vanskelig å holde tritt med samfunnsutviklingen med denne infrastrukturen. Det var behov for en oppgradering.

– Min tekniske kompetanse og engasjement for elbillading førte meg inn i styret. Vi kontaktet leverandører, og jeg spurte ALT+ om råd. Jeg kjente til bedriften fra før, og visste at de kunne elbillading, men jeg visste ikke at de tok jobber i Oslo. Etter å ha fått god rådgivning var det derfor naturlig at de skulle få levere et tilbud, forteller Pettersen.

Kartlegging av utfordringer og krav

I forbindelse med innhenting av tilbud, var det viktig å definere hva som ikke fungerte og hvordan de kunne unngå lignende problemer i fremtiden.

Sameiets utfordring:

  • Ingen oversikt over de individuelle ladestasjonenes forbruk.
  • Urettferdig fordeling av regningen.
  • Kostbart per beboer å montere elbillader.

Styrets kriterier til elbilladere:

  • Sameiet skulle selv eie anlegget. 
  • Det skulle være en investering for fremtiden.
  • Styret og sameiet skulle ha kontrollen.
  • Det skal se ryddig og ordentlig ut i garasjen når anlegget er på plass.
  • Strømmen vil bli dyrere, så hvordan kan vi sikre beboerne best mulig pris?
  • Det skulle være enkelt å forstå for nye styremedlemmer.

– Kriteriene endret seg underveis i prosessen, og det skyldtes i hovedsak at vi stadig lærte mer om hva som var viktig. ALT+ beviste at de er dyktige innen området, og jeg tror det skyldes at de har spesialisert seg, sier Pettersen. 

Den optimale ladeløsningen i sameiet

ALT+ installerte ny infrastruktur, og anlegget var i drift januar 2020. Samtidig ble det montert omtrent 30 Zaptec-ladere, som i starten av 2021 har økt til over 50. Alle betaler nå for det de bruker, verken mer eller mindre.

– Det er veldig enkelt for alle å forholde seg til. Bestilling av lader går direkte til ALT+, og styret trenger ikke å bruke tid og energi hver gang noen ønsker å oppgradere parkeringsplassen sin. ALT+ har også vært en god sparringspartner når det kommer til prissetting ut mot brukerne, selv om dette er styrets ansvar, sier Pettersen.

Montering av elbil-lader

Ingenting å utsette på leveransen fra ALT+

– Vi er ganske enkelt utrolig fornøyde med alt fra rådgivning og leveranse til support i etterkant. ALT+ har fått henvendelser fra oss i ettertid hvor de egentlig ikke har noe ansvar, men de «tar saken» og følger opp til alt er i orden.

Økt interesse for boliger med elbillading

– Jeg skal være forsiktig med å anslå en eventuell verdistigning per leilighet, men jeg vet følgende: I flere budrunder har styret fått henvendelser fra interessenter via megler, og spørsmålet er enkelt og greit «Kan vi lade bilen i garasjen?». Det er klart at folk er opptatt av dette, slår Pettersen fast.

Gratis befaring!

Nå har ALT Installasjon gleden av å tilby bedrifter gratis befaring. Og husk - vi har “Alltid fornøyd"-garanti!